​IMC : Italian Motorcycle Championship

IMC : Italian Motorcycle Championship นี่คืองานแสดงรถแต่งชั้นนำของอิตาลีที่ดำเนินงานร่วมกับ Kustom World และ Bikers สื่อชั้นนำของอิตาลี ที่จัดขึ้นในงาน Expo Motori Bikers & Show 2019/2020 โดย IMC คือส่วนของกิจกรรมโชว์รถคัสตอม Italiam Motorcecle Championship Custom Bike Show ส่วนรายละเอียดเป็นเช่นไรนั้นคงต้องข้ามไปเนื่องจากเป็นเอกสารภาษาอิตาลีทั้งหมด แต่จักรยานยนต์เวิร์ลด์เราได้นำภาพรถคัสตอมบางส่วนจากกิจกรรมนี้มาฝากกันกับรถแต่งในสไตล์อิตาเลี่ยน

UIP : 123 | Page View : 130